Zapowiedzi wydawnicze

LUBLIN MAŁO ZNANY. CZĘŚĆ I. HISTORIA CZYNAMI SPISYWANA

Autor: Wojciech Górski

Planowany rok wydania: 2023

Jest to druga wersja pierwszej książki Autora, znacznie zmieniona.
Pisząc część II cyklu Lublin mało znany. Przeszłość zabytkami zapisana, Autor z każdym miesiącem coraz bardziej dostrzegał potrzebę rozszerzenia i uzupełnienia pierwszej części cyklu Historia czynami pisana, którą wydaje pod nieco zmienionym tytułem.
Dwa pierwsze rozdziały nowej książki są poprawione i rozszerzone. Autor, przedstawiając Lublin czasów nowożytnych, ukazuje jego wyjątkowość na tle innych miast Rzeczypospolitej i Europy. Twierdzi, że było to miasto szlachecko-mieszczańskie, czego symbolem było przejęcie gmachu ratusza na pół roku przez szlachtę.
W nowej publikacji zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały: „Lublin w krzywym zwierciadle” oraz „Kronika Lublina”. „Krzywe zwierciadło” przedstawia nam najbardziej znane miejskie legendy historyczne oraz bujdy i przekłamania, powielane niekiedy przez lokalnych przewodników. Natomiast fakty ujęte w porządku chronologicznym w „Kronice Lublina” tworzą kalendarium wydarzeń z historii miasta. Są doprowadzone do końca 1944 roku.

HORTENSJA
Szklana przeszłość Piotrkowa

Autor: Rafał Krasoń

Rok wydania: 2023

Krakowski przewodnik i pilot wycieczek jako pasjonat wiedzy zajął się swoim rodzinnym Piotrkowem Trybunalskim i przedstawił dzieje huty szkła ozdobnego „Hortensja”. Dawna siedziba sądu trybunalskiego, będąca na początku XX wieku satelickim miastem bujnie rozwijającej się Łodzi, też zaznaczyła się na mapie przemysłowej Polski.
Fabryka, będąca własnością aktywnych gospodarczo przedsiębiorców, została po wojnie znacjonalizowana. W szczytowym okresie PRL zatrudniała ponad dwa tysiące osób. Kilka lat temu po dawnej fabryce została ruina.
Ciekawe, czy gdyby Autor pochodził z Lublina, zająłby się naszą cukrownią, działającą w mieście sto kilkanaście lat albo najnowocześniejszą w Europie odlewnią, zlikwidowaną w niedługim czasie po jej postawieniu? Do opisania innych, upadłych obiektów w mieście nad Bystrzycą też tematów by nie zabrakło.

WŁADCY LEGENDARNI – KRAK

Autor: Wojciech Górski

Ilustracje: Maria Kapturkiewicz-Szewczyk

Rok wydania: 2023

Okładki twarde, kartki utwardzone, książka bogato ilustrowana

Napisana wiele lat temu książka dla dzieci – rymowana legenda o Kraku, który pokonał wawelskiego smoka, jest pierwszą pozycją z tej serii. Ilustracje do niej wykonała, zmarła w 2013 roku puławska artystka Maria Kapturkiewicz-Szewczyk.
Zgodnie z tradycją, przekazaną nam przez przodków, wśród naszych władców powinni się pojawić jeszcze: Lech, Wanda, Popiel i Piast. Ale na kolejnych władców młodzi czytelnicy i ich rodzice muszą poczekać co najmniej do następnego roku.

Pozostałe publikacje w opracowaniu

KRONIKA POLSKA

Autor: Wojciech Górski

Planowany rok wydania: 2023

Oprócz publikacji dotyczących Lublina, Wydawnictwo „AD MONTEM” proponuje czytelnikom pozycję z pogranicza literatury faktu i literatury pięknej. Popularny w czasach starożytnych i w epoce średniowiecza wierszowany epos i rymowana kronika, jako gatunek obecnie wymarły, został wskrzeszony przez pasjonata historii Polski, który do wielu dramatycznych akcji, rozgrywających się na dworze Piastów, dołączył wątki dynastyczne u naszych sąsiadów. Dramaturgię przekazu wzbogacają legendy, głównie o śmierci pierwszych polskich męczenników.
Doceniając wykształcenie ówczesnych ludzi i kunszt słowa pisanego, Autor składa hołd pierwszej polskiej pisarce, wnuczce króla Bolesława Chrobrego Gertrudzie Mieszkównie oraz pierwszemu polskiemu kronikarzowi, Gallowi Anonimowi.
Kronika, licząca ponad 2 700 wierszy, kończy się na śmierci księcia Bolesława Krzywoustego i podziałem Polski na dzielnice.
Oprócz wersji e-book, Autor zapowiada wersję audio-book – czytaną przez niego samego.

 

 

EKSPRES DO WIEDZY

Cykl wydawniczy kilkuset rymowanych zagadek z ilustracjami,
dla dzieci w wieku przedszkolnym, starszych dzieci i dorosłych

Autor: Wojciech Górski

Data wydania: 2024

Książki ilustrowane, okładki twarde, kartki utwardzone.

Jest to zbiór podzielonych tematycznie zagadek dla dzieci, obejmujących anatomię człowieka, jego najbliższe otoczenie, świat przyrody i dziedziny życia.
Autor formułując zagadkę w rymowanym dwuwierszu stawia przed dziećmi i ich rodzicami tematy do rozwiązania, uznając, że najlepszą formą edukacji jest zmierzenie się z problemami, zawartymi w zagadkach.
Chociaż dwuletnie dziecko potrafi rozwiązać wiele zagadek, przedstawionych w Ekspresie do wiedzy, umownie za dolną granicę wiekową dla tej intelektualnej przygody przyjmujemy 3 lata. Jest to więc zbiór zagadek dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Jeśli niektóre z nich będą za trudne, to czytane przez rodziców następnym razem, okażą dla nich o wiele łatwiejsze.
Uzupełnieniem tego cyklu jest zestaw nieco trudniejszych zagadek – Omnibus, przeznaczony dla osób w wieku 6-99 lat. Łamigłówki intelektualne mają niekiedy szerszy kontekst kulturowy, np. są kojarzone z przysłowiami, itp.
Autor apeluje do rodziców, by zamiast „uwalniać się od kłopotów” – dawać dzieciom tablet, telefon, włączyć im telewizję lub Internet – znaleźli dla nich czas i chcieli otwierać przed nimi pełen wiedzy świat. Zagadki rozwijają wyobraźnię u dzieci, poszerzają u nich bazę skojarzeń, a przede wszystkim – powinny wytworzyć u dzieci głód dalszego poznawania wiedzy.
Cała edycja, rozłożona etapami będzie zawierać 366 zagadek w serii kilkunastu książeczek dla przedszkolaków oraz 100 zagadek dla nieco starszych dzieci i ich rodziców.

 

NIECODZIENNOŚĆ LUBLINA
DOŚĆ WCZEŚNIE SIĘ ZACZYNA

Rok wydania: 2024

Autor: Wojciech Górski

Będzie to kolejna książka o Lublinie, uzupełniająca cykl Lublin mało znany. Ponieważ Historia czynami spisywana jest ogólnym opisem dziejów miasta, rozdział z pierwszej książki: „Historie dramatyczne i niezwykłe, opowieści prawdziwe i zmyślone”, zawierający w niej około 30 tematów, został tu rozwinięty do kilkuset tematów, ilustrujących najbardziej dramatyczne, najwznioślejsze i najbardziej sensacyjne wydarzenia w historii miasta. Będzie też prezentacją osiągnięć cywilizacyjnych miasta.
W książce tej, podobnie jak w książce Przeszłość zabytkami zapisana, kluczami do tematów są rymowane hasła. Będzie w niej oryginalne ujęcie nadzwyczajnych zdarzeń w długich dziejach Lublina.
Publikację zamyka „Kalendarz Lubelski”, porządkujący daty dzienne z historii miasta.
Autor zachęca entuzjastów wiedzy o Lublinie oraz lokalnych dziennikarzy do wyszukiwania kolejnych dat dziennych z historii Lublina i uzupełniania utworzonego po raz pierwszy lubelskiego kalendarza.

 

SI QUAERIS MIRACULA…
Przewodnik po zabytkach sakralnych Lublina

Autor: Wojciech Górski

Rok wydania: 2025

Przewodnik będzie prezentacją zabytkowych obiektów sakralnych w Lublinie. Będzie szczególnie polecany miejskim przewodnikom, historykom sztuki oraz duchownym – by nie zapomnieli głównych postaci, przedstawionych w rzeźbach i na obrazach oraz umieli właściwie odczytywać ich hagiograficzne atrybuty.
Odkrywanie tajemnic, wyrażonych przez autorów dawnych dzieł ikonograficznych jest zadaniem, które w tej książce nie zostanie przez Autora zakończone – wiele fascynujących scen jak ambona z czterema królami i potworem w po-karmelitańskim kościele przy ul. Staszica czeka na odkrywców hagiograficznych symboli.