LUBLIN MAŁO ZNANY – Część II
PRZESZŁOŚĆ ZABYTKAMI ZAPISANA
PAKIET 2 KOMPLETY

Original price was: 350,00zł.Current price is: 300,00zł.

Rok wydania: 2023
Kolekcja trzech książek, format A5, okładki miękkie, fotografie barwne.

W skład kolekcji wchodzą dwa tomy oraz aneks.
1) Tom Pierwszy: „Centrum miasta” obejmuje najstarszą część miasta: zamek i jego otoczenie, Stare Miasto i historyczne przedmieście.
2) Tom drugi „Nowe dzielnice Lublina” obejmuje pozostałą część Śródmieścia, Wieniawę oraz nowe dzielnice,
3) ANEKS – Tytuły ciekawostek

LUBLIN MAŁO ZNANY. Część II. PRZESZŁOŚĆ ZABYTKAMI ZAPISANA

Druga część cyklu Lublin mało znany, według wcześniejszej intencji Autora, miała być wyłącznie przewodnikiem po zabytkach Lublina. Okazało się jednak, że na skutek braku reakcji władz i mediów na cześć trzecią cyklu, wydaną w 2018 roku jako Turystyczny Lublin dla pokoleń, Autor w kolejnej książce pozwolił sobie na wiele dygresji i odniesień do polityki kulturowej władz miasta, zgłaszając w niej wiele pomysłów i inicjatyw, które w jego ocenie powinny być wzięte pod uwagę. Książka jest więc nie tylko opisem miejsc, ale również reportażem o mieście – jakie kiedyś było, jakie jest obecnie i jakie – w odniesieniu do jego funkcji w dawnych wiekach, powinno być.

Książka formatu A5, w miękkich okładkach, z szytymi grzbietami, składa się z dwóch tomów i Aneksu, zawierających 640 kolorowych zdjęć, 30 map oraz trzy plany kościołów. Ewenementem książki jest umieszczenie aż 1317 ciekawostek z rymowanymi hasłami – kluczami, które zostały zebrane dodatkowo w Aneksie, stanowiącym trzecią część całej książki. Liczba 1317 wyraża symbolicznie datę lokacji Lublina na prawie magdeburskim.

Nowością metodyczną Autora jest zastosowanie w obu tomach odniesień do wątków o podobnej treści, zawartych w dalszej części książki, będących ich rozwinięciem lub uzupełnieniem. Odnośniki w formie tzw. kratki, zaznaczone tłustym drukiem, odsyłają czytelnika do oznaczonej numerem ciekawostki w Aneksie oraz w pierwszym lub drugim tomie książki.

Tom pierwszy, liczący 503 strony, składa się z dwóch części: rozległego wstępu, noszącego tytuł „Lublin inaczej widziany” oraz opisu miasta, obejmującego najstarszą historycznie część Lublina, z zamkiem, Starym Miastem, wzgórzem Czwartek oraz częścią obecnego Śródmieścia – aż po ul. Lipową.
Znaczną część opisu miasta stanowią wnętrza zabytkowych kościołów, w których Autor, rozprawiając się z wieloma błędnymi interpretacjami z dziedziny historii, historii sztuki i ikonografii świętych, forsuje własne opinie, poparte argumentami merytorycznymi.

Tom drugi, zawierający 346 stron, składa się z dwóch części: opisu dalszej części miasta – ze Śródmieściem i wszystkimi 25 pozostałymi dzielnicami Lublina oraz informatorem turystycznym, porządkującym wiedzę na temat muzeów, szlaków turystycznych, zabytkowych obiektów – kościołów, pałaców i pomników oraz ich twórców.
Zakończenie drugiego tomu stanowią zebrane uwagi Autora na temat wzajemnych relacji cudzoziemców do Lublina – i odwrotnie.
Trzecia część książki, nazwana Aneksem, liczy 96 stron i zawiera wszystkie rymowane hasła, uporządkowane według kolejności ich zamieszczenia w książce. Aneks stanowi więc osobny, oryginalny mini-przewodnik po Lublinie, który może być pomocny miejskim przewodnikom. Cytując hasło, można rozwinąć wątek, a samym hasłem spuentować główną myśl, zawartą w ciekawostce.

Osobny do nabycia Aneks z rymowanymi dwuwierszami powinien czytelnikom kodować najważniejszą wiedzę o historii Lublina i jego zabytkach oraz wskazywać godne uwagi obiekty, często niedostrzegane i pomijane przez zwiedzających.

Poszczególne tomy można nabyć osobno. Kosztują:
Tom I: CENTRUM MIASTA – 95 zł,
Tom II: NOWE DZIELNICE LUBLINA – 65 zł,
ANEKS – Tytuły ciekawostek – 15 zł.
--------------
Komplet – 165 zł (zniżka 15 zł),
2 komplety – 300 zł (2 x 150 zł),
5 kompletów – 700 zł (5 x 140 zł),
10 kompletów – 1300 zł (10 x 130 zł).