POCZET WYBITNYCH LUBLINIAN –
I OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA LUBLINA

40,00

Autor: Wojciech Górski
Rok wydania: 2018
Format B5, Twarde okładki, papier kredowy, fotografie kolorowe
Wydawnictwo : Polihymnia

Album składa się z dwóch części:
Część I – 100 OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA LUBLINA,
700-lecie Lublina stało się okazją do wyeksponowania postaci, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta oraz osób, które tworzyły jego życie społeczne i kulturalne, dając innym chwalebny przykład swojego zaangażowania w sprawy publiczne, ofiarności w służbie drugiemu człowiekowi, rozsławiania miasta swoimi dziełami, a niekiedy też – świadcząc postawą niezwykłego heroizmu i męstwa.
Część II – 100 WYBITNYCH LUBLINIAN I OSÓB ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM
Ponieważ wiele znanych osób urodzonych w Lublinie lub związanych z nim nie miało większych zasług dla tego miasta (jak pisarze Rej, Kraszewski, czy urodzony w Lublinie Pol), postanowiłem wyróżnić te osoby, według innego kryterium.

Czy znasz te osoby? Pytania sondażowe:

1. Jak nazywał‚ się pierwszy lubelski inżynier, który zbudował‚ na początku XVI wieku wodociąg o długości około pięciu kilometrów?
2. Jak nazywał‚ się pochodzący z Lublina, autor tabulatury organowej – zbioru utworów muzycznych, powstałych w okresie renesansu, zaliczanych do największych na Świecie?
3. Jak nazywał‚ się pierwszy lubelski przedsiębiorca, właściciel największej w Polsce papierni?
4. Jak nazywał‚ się przedstawiciel bogatego rodu mieszczan lubelskich, wywodzącego się ze szlachty, 8-krotny burmistrz Lublina, zleceniodawca fresków w swojej kamienicy?
5. Jak nazywał‚ się marszałek wielki koronny, właściciel pałacu przy obecnym Placu Litewskim, protektor kalwinizmu w Małopolsce?
6. Jak nazywał‚ się pierwszy szachowy wicemistrz Świata, urodzony w Lublinie?
7. Jak nazywał‚ się rosyjski archiwista, który zinwentaryzował‚ polskie dokumenty w moskiewskim archiwum, a następnie publikował‚ materiały do dziejów Lublina?
8. Jak nazywał‚ się ksiądz, który za patriotyczne kazanie z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem trafił‚ na trzy miesiące do carskiego aresztu?
9. Jak nazywał‚ się nestor polskich fotografików, dokumentujący Lublin na początku XX wieku?
10. Jak nazywał‚ się człowiek, który ratując w Lublinie życie innych, nie zginął tylko umarł od bomby?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w opublikowanym Poczcie wybitnych lublinian i osób zasłużonych dla Lublina. Zawiera on aż 200 biogramów po 1000 znaków netto każdy.
Dla ułatwienia należy dodać, że wszyscy wymienieni w powyższych pytaniach bohaterowie mieli na imię Jan.