LUBLIN LITTLE – KNOWN – Część I
HISTORY BY DEEDS WRITTEN

20,00

Autor: Wojciech Górski
Rok wydania: 2018
Format A5, miękkie okładki, fotografie czarno-białe

Książka składa się z trzech części:
A. LUBLIN W OSTATNIM TYSIĄCLECIU – przedstawienie syntetycznej historii miasta.
B. FUNKCJONOWANIE DAWNEGO MIASTA – opis jego ustroju, działalność Trybunału Koronnego oraz zagadnienia społeczne, wyznaniowe, gospodarcze i kulturalne miasta.
C. C. HISTORIE DRAMATYCZNE I NIEZWYKŁE, OPOWIEŚCI PRAWDZIWE I ZMYŚLONE – cykl tematów, przedstawiających nadzwyczajne wydarzenia w historii miasta.

Celem tej publikacji jest przedstawienie historii miasta, kryjącego wiele zagadek i tematów, które nie zostały dotąd w sposób jednoznaczny rozstrzygnięte. Ludzkie dramaty i nadzwyczajne zdarzenia znajdują się ostatnim rozdziale książki: „Historie dramatyczne i niezwykłe, opowieści prawdziwe i zmyślone”.
Jest to debiut pisarski Autora. Bezpośrednią okolicznością do pozbierania informacji o mieście było świadczenie przez niego usługi „Lublin City-Tour”, do której przygotowując się merytorycznie, zaczął odkrywać i porządkować wiedzę na temat miasta.

Nakład książki jest na wyczerpaniu. Nie planuje się jego wznowienia